Hvorfor bli med?

10 gode grunner til å bli medlem

Det er mange gode grunner til å medlem i Utvalgte Hoteller og Spisesteder.
Her får har du en kort liste over de ti viktigste punktene.

  1. Bonusordninger i form av betingelser, priser og tilpassede kampanjer.
  2. Enkelt og kostnadseffektivt innkjøpssystem.
  3. Sentrale avtaler som vanligvis er forbeholdt de store kjedene.
  4. Medlemsutvalg som sikrer kunnskapsoverføring.
  5. Hjelpesystemer som gir innsikt i egen bedrift.
  6. Aktivering av ansatte gjennom kompetanseheving og inspirasjon.
  7. Økt synlighet eksternt gjennom Utvalgte.
  8. Rådgivning og hjelp til markedsføring hvis ønskelig.
  9. Samlinger regionsvis og nasjonalt, erfaringsutveksling og faglig og sosialt påfyll.
  10. Sterk og bred kompetanse innen mat- og kultur.