Rustad Kafe vant Matvett sin pris for KuttMatSvinn 2020

onsdag 20, mars 2019

Over 1700 norske serveringssteder er med i Matvett sitt prosjekt for å redusere den enorme mengden mat som daglig kastes i Norge.

De første tallene har nå kommet inn, og Matvett har sett på hvilke tiltak og resultater bedriftene kan vise til. I den forbindelse har de ullike bedriftene blitt vurdert etter kvaliteten på tiltakene de har tatt i bruk og hvilke resultater de har oppnådd i forbindelse med å redusere mengden mat som kastes. kåret en «beste praksis» vinner

Vinneren ble Rustad Kafe på Sokna, medlem av Utvalgte Spisesteder

Matvett sin begrunnelse for at Rustad Kafe ble valgt var følgende:
– Rustad har gjennomført måling over 14 mnd (lengst periode av deltagerne), og kan vise til en betydelig matsvinnreduksjon (21 %).
– Rustad har sterkt fokus på å forankre de ansatte i arbeidet gjennom å etablere rutiner for måling, samt få de til å være kreative i det daglige arbeidet. I tillegg informeres gode resultater tilbake til de ansatte som skaper engasjement, og deretter resultater!
– Rustad redder mat fra å bli kastet ved å selge det gjennom Too Good To Go, eller til redusert pris dersom de har overskudd av varer som er utgått på menyen.
– Rustad har redusert matsvinnet i produksjonsleddet betydelig ved vakumpakking (kan med det fryse mindre porsjoner, istedenfor å lage opp nye store volumer når etterspørselen er vanskelig å spå)
– Rustad oppnår mindre tallerkensvinn ved å tilby ulike porsjonstørrelser etter kundens behov, som også øker også kundetilfredsheten.
– Rustad viser også at de «små» kan oppnå gode resultater, ved å implementere fokus og omstilling i egen bedrift.

Vi gratulerer Rustad Kafe, Håvard Rustad og alle ansatte med prisen som ble mottatt på FoodScape av Utvalgte Spisesteder og bragt videre til de ansatte på Rustad.